Έδρα

Αγία Πελαγία – Μυσσίρια,
Ρέθυμνο, Τ.Κ. 74100
Τ1. 28310 27140 – Τ2. 28310 26923

Εργοστάσιο

Τυροκομείο Καλογέρου
Δήμου Αμαρίου
Τ1. 28330 20007